close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • VIZE FORMU DOLDURANLAR IÇIN BILGILER

 • Vize formu dolduranlar için bilgiler

   

  • Konsolos, gerekli görmesi halinde yukarıda bahsi geçenler dışında başka evrak ibraz edilmesini isteyebilir ve başvuru sahibini bizzat mülakata çağırabilir.
  • Formun Latin harfleri ile daktiloda, bilgisayarda veya el yazısıyla okunaklı ve baskıyı andıran yazı karakteri kullanılarak, düzeltme yapmadan ve yazının üzerini çizmeden doldurulması, forma girilen bilgilerin pasaportta yer alan bilgiler ile örtüşmesi gerekir.
  • Formdaki bütün soruların cevaplandırılması gerekir. Başvuru sahibi ile ilgili olmayan soruların ilgili boşluğa çizgi çekmek suretiyle cevaplandırılması gerekir.
  • İstenen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi, formun hatalı veya kısmen (eksik) doldurulması, form üzerinde düzeltme yapılması veya yanlışların üzerinin çizilmesi ya da tipeks kullanılması halinde başvuru kabul edilmez.
  • Vize başvurusunda bulunan yabancıya ait pasaportun Polonya’da planlanan son kalış günü itibariyle en az üç ay daha geçerli olması gerekir. Geçerlilik süresi daha kısa olan pasaportlar kabul edilmeyecektir.

   

  POLONYA’YA VARIŞ SONRASI:

   

  • Yabancı, vizesinin geçerliliği ve kalış gün sayısı bitmeden Polonya Cumhuriyetinden ayrılmak zorundadır.
  • Polonya’da kalmakta olan yabancının gerekçeli durumlarda kalış süresini uzatmak istemesi halinde, ikamet yeri itibariyle bağlı bulunduğu valiliğe en geç vizenin veya geçici oturum izninin son geçerlilik günü başvurmak zorundadır.
  • Yukarıda bahse konu süre içinde başvuruda bulunulmaz ve bununla ilgili işlemler vize veya geçici oturum izninin geçerlilik süresinden önce sonuçlandırılmaz ise, yabancı Polonya Cumhuriyetini terk etmek zorundadır.
  • Polonya Cumhuriyetinde kalış esnasında pasaportun kaybedilmesi halinde yabancı bu durumu derhal güvenlik organlarına bildirmekle yükümlüdür.

  Print Print Share: