close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

 • Kişinin bilgi edinme hakkı

  AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 95/46/AT sayılı Direktifi (Genel Veri Koruması Tüzüğü - GVKT) yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Tüzüğü’nün 4. Maddesinin 7. Bendi uyarınca Schengen Bilgi Sistemi (SIS) ve Vize Bilgi Sisteminde (VIS) işlenen verilerin Ulusal Bilgi Sistemi tarafından kullanılması kapsamında admin (yönetici) Ulusal Bilgi Sistemi Merkezi Teknik Organı – Emniyet Genel Müdürüdür.

   

  Kişinin bilgi edinme hakkı

  GVKT’nin 15. Maddesi uyarınca herkes kendi kişisel verilerinin işlenmesi hakkında yöneticiden bilgi edinme hakkına sahiptir.

  Bilgi edinme hakkının hayata geçirilmesine dair ayrıntılı bilgiye Ulusal Bilgi Sistemi Merkezi Teknik Organı – Emniyet Genel Müdürü’nün aşağıdaki linkinden erişim sağlanabilmektedir:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Bilgilerin İngilizce versiyonuna erişim:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

  Print Print Share: