close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • DAVETIYE

 • Davetiye, bir yabancının Polonya'ya girişi, burada kalışı ve ülkeden ayrılmakla ilgili yapacağı harcamaları karşılamak için gerekli mali kaynağa sahip olduğunu belgelemek amacıyla kanunların öngördüğü imkanlardan biridir.

  Davetiye, yabancıyı davet eden kişiye, yabancının Polonya'da yeme-içme, konaklama, olası tedavi ve Polonya Cumhuriyeti’nden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, Polonya'da bulunduğu süre içerisinde bütün harcamalarını karşılama yükümlülüğü getiren belgedir.

  Davetiye ile ilgili düzenlemeler 12 Aralık 2013 tarihli Yabancılar Kanunu’nda (30.12.2013 tarihli Resmi Gazete, sonraki değişikliklerle birlikte) yer almaktadır.

   

  Yasanın 49. maddesine istinaden davetiye düzenleyebilen kişi ve merciler:

  1. Polonya Cumhuriyeti’nde ikamet eden Polonya vatandaşları, Avrupa Birliği’ne mensup diğer bir devletin vatandaşı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) mensubu - Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre Konfederasyonu anlaşmalarına taraf ülkelerin vatandaşı veya onun Polonya Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve oturum hakkı veya sürekli oturum hakkı bulunan aile üyesi, veya;

  2. davetiye düzenlediği an itibariyle en az 5 yıl süreyle kesintisiz ve yasal olarak Polonya Cumhuriyeti’nde ikamet eden veya sürekli oturum izni veya Avrupa Birliği sınırlarında geçerli uzun süreli yerleşik oturum izni bulunan yabancı vatandaş, veya;

  3. Polonya Cumhuriyeti’nde yerleşik tüzel kisi veya tüzel kişilik haklarına sahip olmayan organizasyon birimi. 

   

  Davetiyede yer alacak bilgiler:

   

  1. Davet eden kişinin adı (adları), soyadı, doğum yeri ve tarihi, vatandaşlığı, ikamet adresi, telefon numarası, kimlik belgesinin türü, seri no’su ve numarası, davet eden kişinin Polonya Cumhuriyeti’nde yerleşik tüzel kişi veya tüzel kişilik haklarına sahip olmayan organizasyon birimi olması halinde;
  - firma veya unvan, organizasyon birimine ait vergi no'su (REGON), merkezin adresi ve telefon numarası;

   

  2. davet edilen yabancının adı (adları), soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, vatandaşlığı, ikamet adresi, seyahat belgesinin seri no’su ve numarası ile davet eden kişi ile akrabalık derecesi;

   

  3. davet eden kişinin Madde 51, fıkra 2, bent 3’de bahse konu masrafları karşılayacağına dair taahhüdü;

   

  4. Davet edilen yabancının Polonya Cumhuriyeti’nde konaklayacağı yerin adresi;

   

  5. Davet eden kişinin yabancıyı davet ettiği süre (….tarihinden, …..-ne kadar);

   

  6. Yabancı kişinin Polonya Cumhuriyeti’ne davet edilme amacı;

   

  7. Davetiyeyi, Davetiye Kayıt Defteri’ne kayıt eden kurumun adı;

   

  8. Davetiye’nin Davetiye Kayıt Defteri’ne kayıt tarihi ve numarası;

   

  9. Davetiyenin geçerlilik süresi;

   

  10. Davet edenin yabancıya kendi evinde kalacak yer temin edip etmeyeceğine dair bilgi;

   

  Yabancılar Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca davet eden kişinin düzenlediği davetiyede bahse konu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, Devlet Hazinesi veya başka birimler yasal görevlerini yapmalarından mütevellit Madde 51, fıkra 2, bent 3’de bahse konu harcamaların mahkeme yoluyla kendilerine iadesi için hukuki işlem başlatabilme hakkına sahiptir.

  Print Print Share: