close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • AB VATANDAŞLARININ AILE BIREYLERI IÇIN VIZE

 • AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VATANDAŞININ AİLE ÜYELERİ İÇİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ VİZE PROSEDÜRÜ

   

  Burada açıklanan prosedür AB vatandaşının, vatandaşlığını taşıdığı ülkenin dışında bir AB üyesi ülkeye seyahat eden ya da o ülkede bulunan AB Vatandaşı Aile Üyeleri olan yabancılar ile ilgilidir.

  Vize başvurusunun değerlendirilmesi için ücret talep edilmemektedir. Başvurular, konsolosluk tarafından önceden kayıt yapılmasına gerek olmaksızın alınmaktadır.

   

  1. AB vatandaşı, AB üyesi bir ülkenin, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi bir ülkenin, Avrupa Ekonomi Alanı Sözleşmesi’ne taraf bir ülkenin (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), İsviçre Konfederasyonu’nun vatandaşı olan kişidir.

   

  2. AB vatandaşının aile üyeleri ise:

   

  •       Eşi,

  •       AB vatandaşının ya da eşinin yahut partnerinin bakmakla yükümlüğü olduğu, 21 yaşından gün almamış çocuk.

  •       AB vatandaşının ya da eşinin yahut partnerinin bakmakla yükümlü olduğu ebeveynleri olmaktadır.

   

  3. Vize işleminde verilmesi gereken belgeler:

   

  •       Vize Başvuru Formu (http://www.e-konsulat.gov.pl/ adresinde doldurulacak, basılacak, imzalanacak ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış halde verilecektir.)

  •       Geçerli pasaport

  •       Yukarıda 2. maddede sözü edilen aile bağını gösteren belge

  •       AB vatandaşıyla birlikte gidildiğini ya da onun yanına gidileceğini gösteren belge (AB vatandaşının bu konudaki yazılı beyanı)

   

  4. Vize talebinin reddi:

                  Vize başvurusu, aşağıdaki hallerde;

  • kişinin çıkışı, Polonya Cumhuriyeti Topraklarına Girişi İstenilmeyen Yabancılar Listesi’nde halen kaydının silinmemiş olduğu bir tarihte olacaksa ya da
  • kişinin Polonya Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmasının devlet savunması ve güvenliği ya da kamu güvenliği ve düzeni veya kamu sağlığı açısından bir tehlike doğurma ihtimali var ise reddedilir. 

   

  Vize talebinin reddi konsolosun kararıyla olur. Red kararına Dışişleri Bakanlığı’na başvurularak itiraz edilebilir.

   

  5. Hukuki dayanak:

   

  • 14 Temmuz 2016 tarihli ve Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşlarının ve Aile Üyelerinin Polonya Cumhuriyeti Topraklarına Girişleri, Kalışları ve Çıkışlarına İlişkin Kanun (Resmi Gazete: 11 Ağustos 2006, Sıra No: 1525)[1].
  • 12 Aralık 2013 tarihli Yabancılar Kanunu (Resmi Gazete: 30 Aralık 2013, müteakip değişiklikleriyle Sıra No: 1650).
  • 25 Haziran 2015 tarihli Konsolosluk Kanunu (Resmi Gazete: 31 Ağustos 2015, Sıra No: 1274).

   


  [1] Söz konusu kanun, 2004/38 AT sayılı ve 29 Nisan 2004 tarihli Birlik Vatandaşlarının ve Aile Üyelerinin Üye Ülkelerin Topraklarında Serbestçe Dolaşma ve Yerleşme Hakkına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ni (30 Nisan 2004 tarihli AB Resmi Gazetesi L Dizisi) yerel mevzuatta yürürlüğe koymaktadır.

   

   

   

  Print Print Share: