close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

 •  

  I.    Konsolosluk Sistemlerinde İşlenen Bilgileri Hakkında Bilgi Edinme Hakkı


  Konsolosluk veri tabanlarında işlem gören kendi kişisel verileri hakkında kapsamlı bilgi edinme hakkı, her başvuru sahibine tanınmış bir haktır.


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 35/5’e göre, ilgili kişi 6 ayda bir defadan daha sık olmamak koşuluyla bilgi edinme hakkından yararlanabilir.


  Aynı kanunun mad. 32/1 1 ila 5a fıkraları uyarınca, kişisel verilerin ait olduğu kişi, işlem gören kişisel bilgilerine ilişkin olarak:

   

  •      veri tabanının mevcut olup olmadığı ,
  •      verilerin ne zamandan beri işlenmekte olduğu,
  •      edinilen verilerin kaynağının ne olduğu,
  •      verilere nasıl erişilebileceği,
  •      veri işlemenin kapsamı ve amacı,
  •      verilerin hangi kapsamının kimlere verilmiş olduğu konularında bilgi verilmesini talep edebilir.


  Yönetici, talep edilen bilgileri 30 gün içerisinde verir.


  Kişisel verilerin konsolosluk sistemlerinde işlenmesi hakkında bilgi alınabilmesi için, Lehçe ya da İngilizce yazılmış başvuru dilekçesinin aşağıda adrese ulaştırılması gerekir.


   


  P.C. Istanbul Konsolosu
  Giz 2000 Plaza, Ayazağa Köyü Yolu No: 7, K. 5
  34389 Maslak - İstanbul

   

   


  Dilekçe: 


   

  1. Başvuruyu yapanın adı ve soyadını;
  2. (eğer varsa) Polonya PESEL Kimlik Numarasını;
  3. uyruğunu;
  4. doğum tarihi ve yerini;
  5. ikamet ettiği yeri (ülke, şehir, cadde/sokak ve bina/daire No);
  6. dilekçenin konusunu;
  7. dilekçe sahibinin imzasını içermelidir.


  Verilerin yanlışsız tanımlanabilmesi için, dilekçeye kimlik belgesinin kişisel verileri içeren sayfasının fotokopisi de eklenebilir.


  14 Haziran 1960 tarihli İdari Muamele Usulü Kanunu (Resmi Gazete Yıl: 2000, No: 98, müteakip değişiklikleriyle Sıra No: 1071) mad. 32 uyarında, işlemin niteliği işlemi bizzat yapmasını gerektirmediği takdirde, bir idari muamelede ilgiliyi vekili temsil edebilir.


  İdari işlemler için vekil tayin edilmesi ilkelerini aynı kanunun 33. maddesi belirtmekte olup bunlar aşağıdaki gibidir: 

   

  •      İlgilinin vekili hukuki işlem yapma ehliyetine sahip bir hakiki şahıs olabilir;
  •      vekaletname yazılı olarak verilmiş olmalıdır;
  •      vekil belgeye vekaletnamenin aslını ya da resmi olarak onaylı bir suretini ekler.


  Avukat ya da hukuk müşaviri ve patent vekili kendisine verilen vekaletname suretinin aslının aynısı olduğuna dair onayı kendisi yapabilir.

   


  Kişisel Verilerin Verilmesinin Reddi


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 34 uyarınca, yönetici, aynı kanunun 32/1 1 ila 5a fıkralarında sözü edilen bilgileri, verilerin ait olduğu şahsa verilmesini, şayet bu işlem:
      

  1.      gizli nitelikli bilgilerin ifşa edilmesine,
  2.      devletin savunma ve güvenliği, insanların yaşamı ve sağlıkları ya da kamu düzeni ve güvenlik açısından bir tehlikeye;
  3.      devletin temel bir ekonomik ya da mali çıkarı için bir tehlikeye;
  4.      erilerin ait olduğu kişinin ya da diğer kişilerin mal varlıkları için önemli bir ihlale yol açacak ise reddedebilir.     

   


  II.   Verilerin Düzeltilmesini, İşlenmesinin Durdurulması ya da Silinmesini Talep Hakkı


  Verilerin ait olduğu kişi, verilerin yöneticisine bunların tamamlanması, güncellenmesi, düzeltilmesi, işlenmelerinin süreli ya da süresiz olarak durdurulması ya da silinmesi için başvuruda bulunabilir. Ancak verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş, yanlış olduklarını, kanuna aykırı olarak toplanmış olduklarını ya da toplanma amacının gerçekleşmesi için gerekli olmadıklarını kanıtlamak durumundadır.

   

   

   

  Print Print Share: