close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

  Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego

  Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego

  Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny

  Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego

  Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

  Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego

  Uznanie ojcostwa

  Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego

  Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce

  Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą

  Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim

  Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Turcji

  Zawarcie małżeństwa przed konsulem

  Zawarcie małżeństwa w tureckim urzędzie

  Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: