close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 7 września 2017

  II Wojna Światowa była jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii Polski. Do dziś jej następstwa mają znaczący wpływ na polską politykę zagraniczną. Mimo, że minęło 78 lat od pamiętnego Września, Polacy jako naród nadal przywiązują szczególną pamięć do tych wydarzeń, które rozpoczęły się o świcie 1 września 1939 roku wraz z atakiem III Rzeszy niemieckiej na Rzeczpospolitą Polską.

  W ten sposób rozpoczął się najbardziej barbarzyński i ludobójczy konflikt w historii świata, który nie ma sobie równych zarówno z powodu dziesiątków milionów ofiar, olbrzymich zniszczeń materialnych, ale również z uwagi na całkowite złamanie wszystkich norm moralnych i etycznych.

   

  Sprawcami tego konfliktu były dwa totalitarne państwa:  III Rzesza Niemiecka  i Związek Sowiecki. Pozornie miały sprzeczne interesy i odmienne systemy polityczne, ale dyktatorski sposób sprawowania rządów przez Adolfa Hitlera w Niemczech i Józefa Stalina w Związku Sowieckim bardzo zbliżał ich liderów, gdyż obaj mieli olbrzymie ambicje imperialne.  Gdy Niemcy i Sowieci zawarli pakt o nieagresji w Moskwie 23 sierpnia 1939 znany jako Pakt Ribbentrop – Mołotow ( od nazwisk ówczesnych szefów dyplomacji obu państw) a wraz z nim podpisano tajny protokół dotyczący podziały wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, wybuch wojny był przesądzony. Pierwsi zaatakowali Niemcy, ich celem była Polska jako największe państwo w regionie, ale również jako naturalna przeszkoda , odgradzająca Niemcy od państwa Sowietów. Stalin przystąpił do wojny 17 września 1939 roku atakując broniącą się dzielnie Polskę zgodnie z postanowieniami paktu i jedocześnie był to sygnał dla mocarstw zachodnich Anglii i Francji , że oto jest sojusz na wschodzie z którym muszą się liczyć. Niezwykle bohaterska , choć z góry skazana na militarną klęskę wojna w Polsce 1939 roku, była tylko pierwszym etapem konfliktu światowego.

   

  Paradoksem jest to, że gdy 8 maja 1945 roku militarna część konfliktu w Europie dobiegła końca, wśród zwycięzców był Józef Stalin. Polska i pozostałe kraje regionu, które Związek Sowiecki wskazał jako swoją strefę wpływów w pakcie z Hitlerem z sierpnia 1939 roku rzeczywiście  przez ponad 40 lat były okupowane przez Związek Sowiecki i politycznie kierowane przez całkowicie podległe mu lokalne partie komunistyczne. Jednak heroizm obrońców Polski we wrześniu 1939 roku zarówno w walce z Niemcami (m.in. obrona składnicy na Westerplatte, Poczty Polskiej w Gdańsku, Helu i Warszawy, bitwy nad Bzurą, Wizną, pod Mokra i Kockiem)  jak i z sowiecką Armią Czerwoną (m.in.. bitwa o Grodno, pod Kobryniem, Wytycznem, Samborem i Sarnami) weszły na trwałe do panteonu polskiej świadomości narodowej, jako przykłady męstwa, wierności państwu i ideałom wolności.

   

  Osamotnienie Polski mimo podpisanych sojuszów z największymi ówczesnymi potęgami Anglią i Francją, a zwłaszcza tylko formalne ich przystąpienie do wojny w dniu 3 września 1939 i całkowita bezczynność, stały się dla Polaków synonimem zdrady sojuszniczej. Z kwitnącego i dynamicznie rozwijającego się państwa jakim była Rzeczpospolita Polska do lata 1939 roku, znów stała się ona na wiele lat miejscem na mapie Europy, który nie miało swojej podmiotowości, gdzie surowo zwalczano wszelkie przejawy wolności i inicjatywny. W wyniku II wojny światowej Polska straciła nie tylko znaczną część swojego terytorium, zostały przesunięte jej granice, życie straciło około 6 mln obywateli, w tym praktycznie wszyscy polscy Żydzi, ale również setki tysięcy wyemigrowało lub przymusowo zostało wywiezionych. Te doświadczenia implikują obecną polską politykę zagraniczną, której zasadniczymi celami jest suwerenności w podejmowaniu decyzji o sprawach naszego państwa, wierność sojuszom wojskowym, jasny proeuropejski kierunek współpracy politycznej i gospodarczej, wsparcie naszych wschodnich  sąsiadów w ich drodze ku demokracji i rozwijaniu europejskich aspiracji i transatlantyckich relacji militarnych.  O te ideały walczyli Polacy we wrześniu 1939 roku i przez cały okres II wojny światowej.   

  2
  3
  4
  1

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: